لیوان و ماگ تبلیغاتی

مهمترین ویژگی های یک لیوان سرامیکی تبلیغاتی چیست؟

مهمترین ویژگی های یک لیوان سرامیکی تبلیغاتی چیست؟

نکته اول ....نکته دوم....نکته سوم و شاید مهمترین موردی  که حتما باید به آن توجه ویژه داشته باشید ، اطمینان از کیفیت و نوع چاپ  است ، چاپ لیوان باید با کیفیت و ظرافت بالا انجام شود که ضمن وضوح تصاویر،...