چاپ سیلک تیشرت

تیشرت جودون مخصوص مدیران و کارمندان!!

/weblog-poloshirt

آیا می توان تیشرتی تهیه کرد که هم با کیفیت باشد و هم ارزان؟ قبل از هر چیز به این موضوع توجه داشته باشید که کیفیت باید مقدم بر کمیت باشد ولی یک تیشرت تبلیغاتی با کیفیت لزوما گران نیست.