فنجان چینی

مهمترین ویژگی های یک لیوان سرامیکی تبلیغاتی چیست؟

/weblog-ceramic-mug

نکته اول ....نکته دوم....نکته سوم و شاید مهمترین موردی  که حتما باید به آن توجه ویژه داشته باشید ، اطمینان از کیفیت و نوع چاپ  است ، چاپ لیوان باید با کیفیت و ظرافت بالا انجام شود که ضمن وضوح تصاویر،  مطالب ریز هم به راحتی خوانده شود و رنگ چاپی هم نباید با شستشو از روی  لیوان پاک شود.