ست خودکار تبلیغاتی

ناتوانی چین در تولید قطعه از خودکار های تبلیغاتی که تا کنون نشنیده اید

/weblog-pen-2

متن زیر شگفتی از ناتوانی چین در تولید قطعه ای از خودکار های تبلیغاتی را بیان می کند که تا کنون نشنیده اید: همه ما می دانیم که کشور چین بزرگترین تولید خودکار تبلیغاتی است،این کشور با حدود 3000 کارخانه انواع خودکار های پلاستیکی و فلزی تولید کننده تقریبا 40 میلیارد  قطعه خودکار در سال می باشد ، به عبارتی دیگر کشور چین تامین کننده بیش از 80 درصد قلم و خودکار در جهان است.