خرید ساعت دیواری تبلیغاتی

چرا یک روز به 12 ساعت و یک ساعت به 60 دقیقه تقسیم شده است؟؟

/weblog-clock

مصریان باستان طول یک روز را به 10 قسمت یا 10 ساعت تقسیم کرده و در ابتدا و انتهای این تقسیم ها یک ساعت گرگ و میش اضافه کرده بودند که در مجموع 12 ساعت می شد.حال این سوال بوجود می آید که چرا روز را به 12 ساعت یا یک شبانه روز را به 24 ساعت تقسیم کرده اند!!؟دلیل آن بسیار ساده و در عین حال کاملاً شگفت آور است!